Good Book: Anda Bertanya Islam Menjawab

Good Book. Judulnya “Anda Bertanya Islam Menjawab”, karangan Prof. Dr. Mutawalli asy-Sya’rawi, salah seorang ulama besar ahli tafsir terkemuka dari Mesir.

Very recommended.

AndaBertanyaIslamMenjawab

Gambar didapat dari: http://duniaparcelbuku.blogspot.com/p/ibadah.html

 

Advertisements