Islam ini sejatinya agama yang cinta damai

🌴 Islam ini sejatinya agama yang cinta damai dan menentramkan 🌴

πŸ“› Tetapi semenjak muncul fahaman wahabi, Islam yang damai dan tentram menjadi tercemari oleh mereka. Ajaran yang di usung oleh wahabi sejatinya bukan ajaran Islam, karena mereka telah membuat ajaran baru berdasarkan pemikiran mereka sendiri dan bercanggah daripada ajaran ulama terdahulu. Namun liciknya mereka mendakwakan diri dengan slogan “kembali  kepada Qur’an dan sunnah” atau “mengikut manhaj salaf”.

πŸ’₯ Padahal Qur’an dan sunnah jauuuuh sekali dari apa yang mereka dakwakan.  Mereka sama sekali tidak mengikut dan tidak mengenal mazhab, dalam perkara furu’ syar’i maupun ushul syar,’i. Bahkan ada diantara mereka yang sampai menghukum kufur ulama mazhab wal’iyadzubillah.

🎭 Kalaupun diantara mereka ada yang mengambil fatwa ulama mazhab, maka sejatinya ini hanya kedok belaka untuk mengelabuhi agar seolah2 mereka bermazhab. Padahal sebenarnya mereka hanya memilih fatwa yang sesuai hawa nafsu mereka saja.

πŸ“‹ Sebagai bukti inkonsistensi ajaran mereka, dalam perkara zakat mereka mengatakan zakat fitrah tidak sah dengan uang dengan mengambil qoul Imam Nawawi, tetapi dalam masalah takwil ayat mutasyabihat mereka tidak mau mengikuti dan menolak mentah2 fatwa Imam Nawawi bahkan mereka sampai berani menggelari Imam Nawawi sebagai ahlul bid’ah.

πŸ” Seolah2 mereka ini laksana hakim mumpuni yang berhak mengkoreksi fatwa Imam Nawawi. Padahal mereka sangat jaauuuh dari Imam Nawawi baik dari sisi keilmuan maupun amaliyah ibadah. Dan ini menunjukkan betapa sangat buruknya akhlak mereka terhadap ulama terdahulu.

πŸ“‘Inilah diantara model ajaran radikal wahabi yang inkonsisten dan jauh dari tuntunan syariat. Belum lagi tindakan ekstrim yang mereka lakukan dengan teror bom yang sama sekali jauh dari nilai2 keislaman.

⚠ Hendaknya kita bersungguh2 untuk membentengi keluarga kita dari fahaman radikal wahabi yang menjerumuskan. Ikuti al-Qur’an dan Sunnah dengan mengikut fahaman ulama bukan dengan penafsiran pribadi atau kelompok. Ambilah ilmu agama (bersanad) dari guru yang tsiqoh (terpercaya) secara talaqqy, bukan setakat dari internet atau buku. Insya Allah dengannya kita akan bersama golongan yang selamat.


Tambahan, silakan lihak link di bawah ini.
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=id&View=Page&PageID=880&PageNo=1&BookID=3

Di bagian paling bawah, ketika menilai pendapat imam Nawawi, para ulama Wahabi menuliskan: Kesalahan mereka ialah mentakwilkan teks-teks sifat, dan menyelisihi para salaf dan imam Ahlussunnah, baik mentakwilkan semua sifat dzat dan sifat af’al (tindakan), atau sebagiannya saja.

Ini bukti bahwa kaum wahabi mengatakan bahwa fatwa Imam Nawawi telah salah, lalu mereka mengatakan bahwa pendapat kaum wahabi-lah yang sesuai dengan pendapat para sahabat nabi dan para ulama terdahulu.

Semoga Allah menjauhkan diri kita dari bencana pemikiran ini, Aamiin ya Robbal ‘Aalamiin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s